Geld lenen zonder risico

Om de risico’s bij geld lenen zo klein mogelijk te houden kunt u zelf een aantal maatregelen nemen. De maatregelen die voor de hand liggen zijn afhankelijk van de lening en duur hiervan. Kiest u bijvoorbeeld voor een langdurige lening van 5 jaar, dan is het erg verstandig om u goed te laten voorlichten. Bij de partijen op onze website kunt u geld lenen met advies, zodat u niet voor verrassingen kunt komen te staan tijdens de looptijd van uw lening.

Restschuld bij een lening

Bij een lening kan een restschuld ontstaan. Niemand heeft het eeuwige leven en het komt dus voor dat iemand die een lening heeft afgesloten tijdens de looptijd hiervan komt te overlijden. Zeker in het geval van langdurige leningen bestaat die kans. Op het moment dat iemand tijdens een lopende lening komt te overlijden ontstaat er dus een restschuld. Om er nou voor te zorgen dat degene die achterblijft na een overlijdensgeval met de kosten wordt opgezadeld kan er bij een lening ook een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten zodat het risico op een restschuld bij overlijden tot een minimum wordt beperkt. Vandaar dat we zeggen dat u eigenlijk niet zomaar een lening moet afsluiten, maar dat u zich beter goed kunt laten voorlichten alvorens u deze stap maakt.

Looptijd bepalend voor risico’s

Als u bij uw adviseur aangeeft voor welke periode u geld wilt lenen zal deze met u besprekend welke risico’s hierbij om de hoek komen kijken. De looptijd bepaalt in feite de mate waarin een risico aanwezig is. Door u goed in te dekken tegen mogelijke risico’s zorgt u ervoor dat geld lenen op een veilige en verantwoorde wijze gebeurt.

Wilt u een lening afsluiten? Vergelijk de aanbieders en in het geval u voor een mediator kiest laat u hen de vergelijking doen voor een passend aanbod.

Previous post:

Next post: